S využitím našeho know-how a technických zkušeností v oblasti plastů, kovů a dalších materiálů získaných mnohaletým výzkumem a vývojem ovládacích (řídicích) lanek a táhel, získala společnost HI-LEX dobrou pověst pro vývoj a výrobu funkčních komponent endoskopů a jiných zdravotnických prostředků používaných při léčbě citlivých a velmi špatně dostupných míst, jako je vniřní krvácení orgánů a krvácení do mozku.

Cookie Preferences


Essential Cookies

these are cookies that are either:

  • used solely to carry out or facilitate the transmission of communications over a network; or
  • strictly necessary to provide an online service (e.g. our website or a service on our website) which you have requested.

Google Analytics tracking