Naším cílem je navrhovat a rozvíjet tržní produkty s cílem posílit pozici společnosti HI-LEX jako světového lídra na trhu elektromechanických systémů

Toho lze dosáhnout pomocí níže uvedených 5 klíčových kompetencí:


Vlastní řešení

 • Zaměstnanci s inovativním přístupem v kombinaci s více než 110 lety zkušeností s vývojem v oblasti automotive
 • Standardizované návrhy usnadňují koncepční flexibilitu

 

Kvalita

 • Používání six sigma pro design
 • Hlas zákazníka je základem pro vývoj systémových požadavků  

 

Simulace

 • Virtuální vývoj produktů umožňuje uvedení na trh v minimálním čase a maximální kvalitu od samého počátku
 • Analýza konečných prvků

(Komponent / subsystém / kompletní systém => síla, únava materiálu, optimalizace topologie)

 • Kinematická analýza

(Systémové modely kvantifikují vstupní a výstupní požadavky)

 • Toleranční výpočty

(Monte-Carlo, statistické metody a metody RSS zajišťují správné přizpůsobení komponentů a umístění v koncovém prostředíí)

 • Návrhy a optimalizace procesů

(Mold Flow, odlévání, vytlačování, tváření)

 • Návrhy převodů

(Optimalizovat profily ozubení z hlediska pevnosti, hlučnosti, vibrací a drsnosti)

 

Ověření konceptu

 • Elektromechanické systémy procházejí důkladnými vývojovými testy v prvotřídních zkušebních laboratořích HI-LEX .
 • Všechny prototypy, mechanicky montované součásti a systémy pro sběr dat jsou navrhovány a konstruovány interně.
 • Nezdary jsou považovány za příležitosti ke zlepšení a poučení.  

 

Patenty

 • Abychom zajistili naši pozici leadera v oblasti technologií a získali konkurenční výhodu, je nutná právní ochrana
 • Více než 85 publikovaných patentů v USA.
Cookie Preferences


Essential Cookies

these are cookies that are either:

 • used solely to carry out or facilitate the transmission of communications over a network; or
 • strictly necessary to provide an online service (e.g. our website or a service on our website) which you have requested.

Google Analytics tracking